The Awakening by Max Igan -Trezirea(eseu)


În secolul XXI, lumea se confruntă cu vremuri dificile. Oricum am alege să privim lucrurile sau oricât de pozitivă ar fi atitudinea pe care ar adopta-o, majoritatea oamenilor se simt totuşi foarte nesiguri în privinţa viitorului şi mulţi dintre cei care ştiu aceste lucruri şi au alocat timp investigării lor, consideră situaţia ca fiind fără speranţă şi s-ar putea simţi neputincioşi în faţa Leviatanului noii ordini mondiale,care ne înghite tot mai rapid civilizaţia.
Totuşi, realitatea este că oamenii nu sunt deloc neputincioşi şi, de fapt, adevărul este chiar cel opus, fiindcă există o cale, foarte simplă şi eficientă, de a opri noua ordine mondială din drum.

Haideţi să fim cinstiţi !

Sistemul în care trăim este corupt şi putred, în esenţă.
Este total egoist şi este condus de psihopaţi şi criminali şi ştim asta cu toţii. Şi ei nu păţesc nimic şi lumea continuă să fie la fel de disfuncţională, pur şi simplu fiindcă noi îi lăsăm să continue.
Deci nu vă mai conformaţi !
Înţelegeţi că modul de a produce o schimbare efectivă a lumii este de a nu vă conforma sistemului. Şi mulţi întreabă: “Ce înseamnă să nu te conformezi ?
Înseamnă că ar trebui să demisionez şi să-mi ard banii ?”
Şi răspunsul la orice astfel de întrebări este că nu, desigur că nu. A nu te conforma înseamnă să faci ceea ce trebuie, înseamnă să te deconectezi de sistem, fiind responsabil pentru gândurile, acţiunile şi intenţiile tale şi constă, în mare măsură, în conştientizarea adevăratului tău potenţial.

Fă ceea ce e corect, în tot ce faci !

Conştientizează-ţi conexiunea cu alţii şi gândeşte mai degrabă umanitar, decât economic.
Nu-ţi baza viaţa pe colectarea de fleacuri inutile sau pe statutul social.
Fă ceea ce simţi că e corect ! Şi, făcând ceea ce e corect, înţelegând că ceea ce faci este corect sau nu, nu este un proces de decizie, este ceva ce simţi deja din inimă, dacă accepţi şi eşti cinstit cu tine însuţi.
Dacă faci ceva, pentru care trebuie să te justifici printr-un dialog interior, sunt şanse ca să faci ceva greşit şi, pur şi simplu, încerci să te convingi singur. Ştii asta, fiindcă o simţi din inimă şi trebuie doar să simţi asta, pentru a afla.
Înţelege cum funcţionează energia, conştientizează energia pe care o atragi în tine însuţi şi modul cum se manifestă acea energie prin tine şi cu ce tip de energie contribui, tu, la rezerva de energie pentru uzul altora.
Exact aşa funcţionează !
Realizează-ţi potenţialul, ca fiinţă umană, uită de restricţiile imaginare care ţi-au fost ridicate în cale de sistemul academic şi de limitările care ţi-au fost impuse de ştiinţă şi învăţături religioase, şi priveşte spectrul în întregime ! Fiindcă realitatea este că fiecare dintre aceste instituţii funcţionează numai pentru a compartimenta cunoaşterea.
Fiecare există numai în scopul limitării anvergurii înţelegerii tale, blocându-te într-o paradigmă izolată şi restrictivă.
Până când oamenii nu încep să privească dincolo de astfel de limitări impuse, să-şi deschidă minţile şi să facă legăturile dintre religie şi ştiinţă, nu vor reuşi niciodată să se conecteze cu ei înşişi, cu această realitate şi cu Creatorul, pe care oamenii l-au numit Dumnezeu. Dar, pentru a face asta şi a dobândi o cunoaştere reală, este necesară atât acceptarea, cât şi responsabilitatea proprie, e necesar ca oamenii să acţioneze într-o manieră pro-activă. Sunt mulţi oameni care vor considera că e dificil, cei care preferă ca altcineva să vină să-i salveze. Şi, totuşi, aceşti oameni doresc imposibilul, fiindcă ei doresc să fie conduşi către izbăvire şi utopie, fără a înţelege real adevărata natură a lumii lor sau chiar persoanei lor. Şi asta se datorează, adeseori, limitărilor unui sistem de credinţe impuse. Puteţi discuta cu cei care îmbrăţişează religia, puteţi sta să discutaţi cu ei despre Dumnezeu şi Satana şi vor conversa cu tine cu înfocare, fiindcă aproape toţi cred în asemenea lucruri, dar, o dată ce introduci lucruri cum ar fi ştiinţă, legi galactice, numerologie sau astro-teologie în ecuaţie, mulţi vor amuţi, spunând doar că e voia lui Dumnezeu şi se vor aşeza, în aşteptarea Armagedonului.

Şi unii vor ajunge până acolo încât să afirme că exercitarea unei astfel de cunoaşteri superioare este demonică. Şi, totuşi, la un nivel diferit, la fel se întâmplă cu mulţi savanţi, fiindcă ei înţeleg mecanica tuturor lucrurilor, dar mulţi refuză să adauge spiritualitatea în peisaj şi acceptă doar legile care pot fi aplicate la un nivel mecanic. Ambele abordări sunt inerent viciate, fiindcă nici o parte nu va lua în considerare argumentele celuilalt şi ambele tabere vor refuza să ţină cont, să permită sau măcar să accepte, adevărata natură a sentimentelor şi emoţiilor. Şi, totuşi, sentimentul şi emoţii sunt cheia tuturor lucrurilor. Sentimentul şi emoţia constituie limbajul folosit pentru a crea şi modela realitatea. Sentimentul şi emoţia constituie adevărata natură a rugăciunii şi este, de asemenea, limbajul prin care omul poate conversa cu Creatorul. Care este adevărata natură a acelei entităţi divine, pe care omul a numit-o Dumnezeu ? Creatorul este informaţia care stă la baza tuturor lucrurilor, textura care penetrează întreaga realitate. Creatorul este unic, o conştiinţă singulară, care este, în esenţă, o dualitate, atât masculină cât şi feminină, Alfa şi Omega. De aceea, în orice text religios, prin care Creatorul ne vorbeşte, El este menţionat la plural.
Aceasta este natura matricei divine ce conectează toate lucrurile, Conştiinţa ale cărei exprimări suntem noi toţi. Deoarece auto-conştientizarea şi realizarea conexiunii cu această conştiinţă se trezesc în fiecare persoană, religiile instituţionalizate caută să exteriorizeze această forţă şi sugerează că Dumnezeu este ceva exterior omului, un binefăcător care se uită de sus la noi.
Multe aşa-zise religii New Age încearcă s-o interiorizeze şi sugerează că Dumnezeu eşti tu însuţi, Dumnezeu e în interiorul tău, dar ambele abordări sunt eronate.
Orice fiinţă a Creaţiei, atât tu, cât şi eu şi orice altă persoană din această realitate, este un suflet viu şi etern, o expresie a lui Dumnezeu, a Conştiinţei lui Alfa şi Omega, aşa cum fiecare suflet are o natură atât masculină cât şi feminină. Totuşi, în pofida acestui fapt, lumea, specia şi conştiinţa noastră sunt astăzi frenetic dezbinate şi neîncrezătoare, deşi totul este o iluzie şi totul a fost creat deliberat… creaţia artificială a unei societăţi instituţionalizate. Asta se întâmplă de foarte multă vreme şi a atins proporţii extreme în ultimul secol. În această perioadă omul, ca specie, a fost îndepărtat atât de mult de esenţa sa şi atât de mult de adevărata realitate, că ne-am pierdut, aproape în întregime, caracterul uman.
Am fost instruiţi să fim total dependenţi de sistem, am fost jefuiţi de liberul arbitru, de respectul de sine şi independenţa noastră.

Am fost instruiţi să credem tot ce ni se spune la televizor şi să credem că imaginea, statutul social şi colectarea de fleacuri inutile reprezintă scopul vieţii.
Dar, cel mai important lucru, prin televiziune, mass media şi ingerarea de toxine inhibitoare cerebral, ca fluorul, am fost jefuiţi de puterea de a gândi critic şi obiectiv şi, cel mai periculos dintre toate, prin intermediul aceloraşi intrigi, am fost jefuiţi de capacitatea de a trăi. Numai acest ultim fapt a plasat omenirea în cea mai vulnerabilă poziţie, din întreaga sa istorie cunoscută, fiindcă, în acest moment anume, suntem, aproape fiecare dintre noi, total dependenţi de un aparat corporatist corupt, pentru supravieţuirea noastră, un aparat care pune profitul mai presus de oameni. Nu are absolut deloc de-a face cu adevărata natură a omului şi cu poziţia şi relaţia noastră cu Pământul sau cu fiecare alt om şi, totuşi, depindem de el pentru hrana noastră, casele noastre, pentru informarea şi până şi pentru distracţia noastră. Ne spune ce să facem, unde să mergem, cum să arătăm, ce să mâncăm, cum să ne îmbrăcăm şi să ne comportăm şi ce anume să credem despre lume şi despre fiecare alt om şi noi ne supunem, în timp ce lumea din jur este violată.
Şi dacă acest aparat corporatist ar eşua sau s-ar închide brusc, orice raft al vreunui supermagazin din lume ar fi aproape gol şi orice resursă, considerată implicit ca fiindu-ne zilnic la îndemână, s-ar epuiza în maxim trei zile.
Şi ce ne facem ?
Fiindcă, dacă o persoană de la orice nivel al societăţii moderne ar fi lăsată, brusc, să se descurce singură, numai foarte puţini ar fi capabili să supravieţuiască.
Este extrem de important ca rasa umană să se trezească la această realitate şi la adevărata situaţie cu care se confruntă lumea, fiindcă viitorul care permitem să fie creat şi care permitem, de asemenea, să ne înrobească, literalmente, fiind complet dependenţi de el, nu va fi un viitor în care va merita să trăim.
Ceea ce trebuie îndreptat este ca oamenii să redevină fiinţe umane şi să reintre în contact cu propriul lor umanism, să recapete controlul asupra propriei lor vieţi. Începeţi să vă cultivaţi propriile alimente, să vă asumaţi responsabilităţi şi să realizaţi şi să acceptaţi conexiunea voastră cu ceilalţi.
Acum 120 de ani, o situaţie, similară cu cea în care ne aflăm acum, ar fi fost de neconceput. Deci, de ce este atât de răspândită astăzi ? Este, fiindcă a fost creată intenţionat ! Motivul este că suntem înşelaţi !
Şi nu le spun asta oamenilor pentru a-i speria, ci o spun, pur şi simplu, fiindcă este important să devină conştienţi, deoarece este o situaţie care mai poate fi îndreptată, încă, o dată ce oamenii devin conştienţi de adevăr.
Acum sunt mulţi care aleg să blameze diverse grupuri pentru asta, cum ar fi că sionismul este de vină sau Grupul Bilderberg sau bancherii internaţionali şi sistemul monetar, care se află la baza problemei şi, totuşi, adevărul e că toate acestea sunt doar diverse mecanisme de control, care sunt toate interconectate.

Desigur că sistemul monetar este capul şarpelui, care este folosit pentru a controla totul, inclusiv oamenii.
Dar, într-un final, e vorba de un sistem unic şi toate aceste mecanisme sunt doar diferite foi ale aceleaşi cepe,niveluri diferite ale ierarhiei şi tentacule diferite ale aceleaşi caracatiţe.
Atât sionismul cât şi sistemul monetar şi orice altă organizaţie evident secretă nu joacă decât un rol specific. Această conspiraţie este foarte profundă. Ajunge până în Egiptul antic şi chiar înainte de el. Faceţi un pas înapoi şi priviţi doar imaginea de ansamblu ! Aşa cum am spus-o repetat în alte filme, există o linie de sânge care conduce acest Pământ. Este foarte veche şi a condus dintotdeauna Pământul. Cu această linie de sânge par să se fi aliat Illuminaţi bavarezi, cu aproape 230 de ani în urmă.
Această clasă conducătoare e cunoscută, de mulţi, drept o sectă solară şi pe drept motiv, deoarece încă mai practică adorarea rituală a lui Amon Ra, în lumea de azi. Face asta la vedere şi chiar a deturnat alte credinţe pentru a o face, fără ştirea membrilor acestor religii. Un motiv, pentru a o face, este de a folosi aceşti oameni la canalizarea energiei necesare, pentru a controla această realitate. Există mulţi oameni implicaţi în această linie de sânge, atât genetic cât şi ideologic şi tocmai eşaloanele superioare ale acestui antic cult solar se află, în concluzie, la vârf şi guvernează nava statală.
Este un adevăr binecunoscut că avem, deja, un guvern mondial ce controlează planeta, doar că stă ascuns în umbră şi conduce lumea prin metode secrete, trei din cele mai importante fiind controlul fluxului resurselor mondiale, manipularea rezervei monetare globale şi cea mai importantă, prin controlul fluxului informaţional. Dovezile arheologice ne arată, cu claritate, că au existat, cu adevărat, civilizaţii la fel de avansate ca a noastră şi care au posedat, poate, tehnologii pe care nu le-am descoperit, încă şi care au existat pe această planetă cu multă vreme în urmă. Dovezile arheologice ne arată, de asemenea, cu claritate, că, acum multe mii de ani, Pământul a suferit un fel de catastrofă. De fapt, au fost mai multe.
Ultima, care a fost înregistrată la modul perceptibil, a fost potopul lui Noe, cel descris în biblie.
Potopul chiar a avut loc, fiind relatat de multe culturi, unele chiar mai vechi decât biblia. Există în textele babiloniene, în Epopeea lui Ghilgameş. Există chiar şi în legendele nativilor americani, în culturile sud-americane şi chiar şi în legendele aborigenilor australieni şi în multe alte locuri. Şi asta nu este o coincidenţă. Potopul chiar s-a produs ! La momentul potopului sau chiar al unei catastrofe care l-a precedat, a existat într-adevăr o civilizaţie avansată pe acest Pământ şi, în timpul unei asemenea catastrofe, tehnologia ei s-a pierdut, nu numai civilizaţia, ci şi tehnologia acesteia şi înregistrări ştiinţifice importante. A fost un proces laborios, pentru cei aflaţi în control, de a redobândi această tehnologie şi ni s-a permis să ne înmulţim pentru a putea fi recuperată. Iar controlul resurselor terestre aparţine, din nou, celor care controlează această lume.
S-au folosit de noi, pentru puterea de a atinge acest scop. Cei care aparţin acestui cult antic sunt gardienii cunoaşterii ascunse şi aceşti oameni înţeleg, că, dacă poţi controla emoţiile şi credinţele majorităţii populaţiei, poţi controla întreaga specie şi poţi crea, literalmente, orice realitate doreşti şi s-au folosit de energia noastră, pentru a crea lumea în care locuim acum. Cheia rezolvării acestei situaţii este de a ne înţelege propriul potenţial şi de a înţelege adevărata natură a energiei, vibraţiei şi frecvenţei.
Tot ceea ce există în această realitate constă numai în diferite frecvenţe energetice.
Expresia fiecărei frecvenţe care există se manifestă în fiecare fiu şi fiică şi fiecare fiu şi fiică ce există în Creaţie, înseamnă Conştiinţă. Creatorul este Conştiinţa şi fiecare suflet, care este proiectat în această realitate, este o manifestare a acelei Conştiinţe. Conştiinţa, în toată Creaţia, este universal identică şi este pură Conştiinţă Cristică. Conştiinţa lui Cristos este cheia ! O dată ce vezi că această Conştiinţă Cristică, mai degrabă decât doctrinele religiilor instituţionalizate, înseamnă totul, înţelegi tot ce se petrece. Creaţia există doar prin responsabilitatea iubitoare şi intenţia fiecărui suflet, din această proiecţie, fiecare manifestare a Conştiinţei Creatorului. Şi asta n-are nimic de-a face cu religia instituţionalizată. Religia instituţionalizată a fost inventată de oameni, pentru a vi se ascunde adevărul şi Conştiinţa Cristică ce se află în voi.

Gândurile şi emoţiile voastre interne afectează literalmente lumea fizică din jurul vostru. Este extrem de important ca oamenii să înţeleagă, că sentimentele voastre şi efectele pe care le au asupra lumii din jurul vostru nu sunt ceva ce poţi opri sau porni după dorinţă. Este un proces continuu, care are loc permanent.
În orice moment conştient al vieţii, comunicaţi cu câmpul energetic din jurul vostru şi, în fiecare moment, chiar modelaţi, literalmente, această realitate fizică, cu gândurile şi emoţiile voastre şi cu energia eliberată prin ele. Mulţi oameni consideră o astfel de informaţie, cumva, incomodă, fiindcă prin înţelegerea faptului că gândurile şi emoţiile voastre interne afectează, literalmente, lumea fizică ce vă înconjoară, apare o mare responsabilitate.
Cum vei accepta această responsabilitate ?
Cum vei alege acum să-ţi trăieşti viaţa, înţelegând real ce gen de energii reintroduci în matrice, pentru uzul altora şi cum, aceste energii, create de alegerile pe care le faci, modelează, literalmente, lumea fizică din jurul tău ? Iisus a fost o Conştiinţă Cristică, manifestarea unei Fiinţe Tri-unitare. Tu eşti o Conştiinţă Cristică, manifestarea unei Fiinţe Tri-unitare, un gând în mintea lui Dumnezeu, o manifestare a esenţei lui Alfa şi Omega. Diferenţa este că Iisus a ştiut asta, în timp ce majoritatea altor oameni n-au realizat asta, încă. Orice persoană, care trăieşte în această realitate tridimensională, trăieşte o existenţă complet iluzorie.
Ceea ce omul consideră că e un eveniment obişnuit al vieţii zilnice pe Pământ, nu are corespondent în tărâmurile superioare ale conştiinţei. Orice persoană, ce locuieşte azi pe Pământ, este o Fiinţă Tri-unitară Cristică vie, supusă unei iluzii mentale tridimensionale, a acestui plan material. Pe Pământ, fiecare dintre voi aveţi cinci simţuri reduse externe şi 5 simţuri superioare sau interne, pe care nu le puteţi accesa, de regulă. De aceea, puteţi percepe o bandă foarte îngustă a acestei realităţi şi modul de a debloca aceste simţuri superioare este de a înţelege unica lege care guvernează această realitate.
Există numai o singură lege şi este legea iubirii absolute şi necondiţionate şi servirea Creaţiei, în beneficiul Creatorului. Ceea ce face Răul, în practică, este opusul a ceea ce ar trebui să faci tu, în principiu. Motivul e simplu şi rezultatul e lipsa armoniei. Ceea ce este perceput ca Rău este, destul de simplu, lipsa armoniei ce acţionează în opoziţie cu legea unică. Răul este o opţiune şi aşa-zisa Bătălie a Armaghedonului, pe care o aşteaptă cei cu convingeri religioase, de fapt, se află deja în desfăşurare.
Este o bătălie a energiilor, ce s-a purtat în tărâm superior. Este o bătălie care s-a purtat la toate nivelurile, atât spiritual cât şi fizic şi chiar şi electromagnetic. Armele, care au fost folosite în acest război, sunt peste tot în jurul vostru. Sunt toxinele alimentare, radiaţia electromagnetică şi televiziunea. Este o bătălie a conştiinţelor, care este purtată prin metode oculte şi are loc chiar acum. Ca rezultat al acestui război, fie oamenii îşi vor trezi ADN-ul, realizându-i adevăratul potenţial şi schimbând această realitate, într-una care acceptă conexiunea sa cu toţi oamenii şi toate lucrurile şi cu Creatorul, fie lumea va sucomba şi va pierde, astfel, şi ultimul vestigiu al umanităţii sale. Ne aflăm chiar acum pe marginea prăpastiei, ne legănăm pe pragul uneia sau alteia dintre aceste două realităţi. Într-o parte se află salvarea noastră şi de cealaltă, uitarea, pe când alegerea se află în mâinile noastre.
Priviţi în jur !
Această bătălie face ravagii de tare mulţi ani. Oamenii sunt menţinuţi neatenţi, intenţionat şi, în mare majoritate, nici n-au remarcat încă. Eliberaţi-vă deci din confuzie şi totul devine destul de evident şi uşor de remarcat.
Nu ne aflăm la finalul zilelor şi nici măcar al orelor, ci în ultimele minute şi alegerea a ceea ce va fi rezultatul final, tocmai cheia câştigului, se află în fiecare dintre voi. Tot ce vă pot cere este să priviţi în voi înşivă, fiindcă, atunci când priveşti destul de adânc, afli că am spus adevărul.
Realizaţi-vă puterea interioară, acceptaţi-vă adevăratul potenţial, fiindcă adevărul vă va elibera !
Prieteni ai mei, încetaţi să vă mai plângeţi de sistem !
E vremea trezirii !
“Nu există materie ca atare !
Toată materia îşi are originea şi există, numai în virtutea unei forţe, care provoacă vibraţia particulelor unui atom şi menţine, acest minuscul sistem solar al atomului, laolaltă. Trebuie să presupunem, în spatele acestei forţe, existenţa unei minţi conştiente şi inteligente. Această minte este matricea întregii materii.” “Realitatea este doar o iluzie, deşi e una persistentă.”

PARTEA A II-A
CONVERSAŢII CU MATRICEA

Totul este energie ! Ceea ce percepi cu cele cinci simţuri, ca fiind lumea solidă din jurul tău, nu este, de fapt, nimic de acest gen. Sunt, pur şi simplu, diferite frecvenţe energetice, acţionând în armonie, pentru a forma ceea ce simţurile noastre percep drept materie.
Realitatea, pe care o experimentăm zilnic şi toată materia din ea, este, de fapt, o simfonie, o simfonie care constă, în întregime, din lumină şi sunet. În cele din urmă, nu există nimic altceva ! Nu există decât aceste frecvenţe diferite, vibraţionale, de lumină şi sunet. Acest fapt a fost exprimat, mai mult decât elocvent, în cartea “The four agreements”, în care autorul, Don Miguel Ruiz, a scris: “Nu stelele sunt cele care creează lumina, ci mai degrabă lumina creează stelele.” Universul în care trăim este extrem de vast, are o natură fractală. Şi asta e mult mai semnificativ decât ai putea înţelege iniţial, fiindcă progrese recente în ştiinţă ne indică faptul că acest întreg Univers există, de fapt, în centrul unei găuri negre. Şi realitatea există “precum în cer, aşa şi pe Pământ”. V-aţi uitat vreodată, cu adevărat, în voi înşivă ? Vi se pare semnificativ că fiecare dintre cei 100 trilioane de atomi – care constituie fiecare dintre cele 53 de trilioane de celule, care, la rândul lor, alcătuiesc corpul uman – este, el însuşi, structurat ca un sistem solar ? Fiecare dintre aceşti atomi constă din 99,999% spaţiu gol. Şi, totuşi, aceşti atomi goi sunt cei care alcătuiesc aparenta lume materială, atât din jurul vostru, cât şi din interiorul vostru, fiecare lume fiind un tărâm al posibilităţilor infinite şi energiilor infinite. Şi, totuşi, una dintre ele este conţinută de spaţiul finit al trupurilor voastre… “precum în cer, aşa şi pe Pământ”. În centrul fiecărui atom, ca şi în centrul fiecărei celule şi în centrul fiecărei fiinţe vii, se află o energie, atât de puternică şi atât de misterioasă, încât a rămas, până de curând, ambiguă şi nedefinită pentru ştiinţa modernă.
Ceea ce se află în interiorul acestei energii este conştiinţa şi forma pe care o ia este aceea a unei găuri negre. Acest lucru este extrem de important, fiindcă ceea ce ne sugerează această cunoaştere este că în interiorul fiecărui atom din trupul vostru se află, de asemenea, un alt astfel de Univers, aparent fără sfârşit.
Şi, totuşi, Universul în care trăim există, de asemenea, în interiorul nucleului unui atom. Pentru a percepe cu adevărat conceptul şi semnificaţia lui, cineva trebuie să realizeze că tot ceea ce există, de fapt, în Creaţie, este conştiinţa, o conştiinţă compusă din nimic altceva decât energie pură. Totul este făcut din energie şi totul e făcut din conştiinţă, fiindcă energia, însăşi, este conştientă. Fiecare suflet, proiectat în interiorul acestei realităţi, este, pur şi simplu, una dintre frecvenţele acestei conştiinţe şi o unică expresie a acelei frecvenţe şi, ca atare, “precum în cer, aşa şi pe Pământ”. Şi continuă, astfel, la infinit !
Această informaţie nu e ceva nou. E cunoscută de veacuri şi a fost folosită în toată istoria umană. A fost cunoscută şi folosită cu peste 10.000 de ani în urmă, în timpul construirii piramidelor şi a altor monumente megalitice antice şi era cunoscută cu mult timp înaintea acelor vremuri. Începând de atunci, umanitatea a suferit o mare uitare, dar chiar dacă această uitare a avut loc, a devenit acum incontestabil de clar, că omenirea există de extrem de multă vreme, cu mult înainte de orice dată imaginabilă a plantării primei recolte sau ale începuturilor civilizaţiei curente. De fapt, este dincolo de orice îndoială, că, de fapt, omenirea are zeci de mii, poate sute de mii şi, poate, milioane de ani vechime. Pentru mulţi oameni ar putea fi cumva cutremurător, să ajungă la concluzia că omul a trăit foarte bine pe planetă, perioade atât de mari de timp, înainte de ceea se predă sau se crede în cultura noastră. Totuşi, dovezile sugerează, cu claritate, că exact acesta este adevărul. Aceste dovezi ne demonstrează, că adevărul este că întregul curs al istoriei umane este incredibil de diferit, faţă de ceea ce ni s-a sugerat şi ceea ne ni s-a prezentat, adesea, drept realitate, în bibliotecile noastre moderne şi cărţile noastre de istorie. Şi se datorează, în mare măsură, suprimării adevărului cu privire la aceste aspecte, că ne trezim, astăzi, trăind în societăţi care sunt dezbinate şi, din toate punctele de vedere, nefuncţionale, societăţi care sunt, de fapt, în întregime iluzorii.
În orice investigaţie corectă, putem descoperi, cu adevărat, că tot ce am fost învăţaţi de sistemele noastre educaţionale şi religioase este eronat şi acest lucru este cel mai valabil în privinţa importanţei noastre ca indivizi. Prin intermediul unor asemenea instituţii, am fost învăţaţi că suntem doar oameni mărunţi, nesemnificativi în schema supremă a lucrurilor. Dar e o minciună !
Fiecare ţinem în mâini, literalmente, cheia întregului Univers, dacă am analiza asta cu atenţie, fiindcă realitatea este că nu suntem simpli spectatori, aici şi că, în realitate, omenirea şi experienţa globală în care suntem implicaţi chiar acum, pe acest Pământ, reprezintă evenimentul principal.
Omenirea este vectorul, legătura între sus şi jos şi fiecare dintre noi participăm, aici, la Creaţie, în acest moment special, într-un anumit scop. Acel scop este de a crea această realitate, de a percepe experienţa şi de a aduna cunoştinţe. Instrumentele care ne-au fost furnizate, pentru a îndeplini această sarcină,
sunt gândurile, sentimentele şi emoţiile noastre, în timp ce instrumentul cel mai puternic dintre toate este liberul nostru arbitru. În perceperea şi interacţiunea noastră cu această realitate, acest liber arbitru este cheia pe care o căutam, este cu adevărat cel mai important lucru dintre toate. Acest liber arbitru este cel care ne oferă libertatea de alegere şi această libertate de alegere este cea care controlează starea conştiinţei noastre. Fie că realizăm sau nu asta, această libertate de alegere e cea care decide pe ce gen de energie alegem noi, ca indivizi, să ne centrăm şi exact din acest centru ales, fiecare dintre noi percepem realitatea noastră individuală. Aceste percepţii individuale sunt cele care, la rândul lor, creează ceea ce este perceput de conştiinţa colectivă, din care facem parte cu toţii. Alegerea şi deciziile conştiinţei colective, liberul arbitru al oamenilor, creează, literalmente, lumea pe care o experimentăm zilnic.
Există multe domenii ale ştiinţei, acum, care simt nevoia, de asemenea, de a accepta această perspectivă.
Într-adevăr, mulţi savanţi pricep, într-un final, că numai prin acceptarea acestei cunoaşteri spirituale şi aplicarea ei, ulterioară, în ştiinţă, vor fi descoperite, vreodată, răspunsurile reale.
De exemplu: ştiinţa oficială declară acum, deschis, că nu există conştiinţă localizată corporal şi acest lucru este, de asemenea, extrem de important, pentru că înseamnă că ceea ce vezi, când priveşti în oglindă, nu eşti, de fapt, tu, ci este numai făptura aleasă de tine ca instrument, pentru a crea şi experimenta realitatea aleasă de tine. Fiindcă adevărul este că lumea în care trăieşti este, pur şi simplu, iluzorie. Nu este nimic mai mult decât o interpretare a credinţelor tale, a percepţiilor şi intenţiilor tale, o creaţie a nivelului tău de înţelegere şi a condiţionării tale. Şi aceste lucruri sunt cele care te fac să crezi, că ceea ce vezi în oglindă este cine eşti şi ceea ce eşti şi controlează ceea ce crezi, că poţi sau nu poţi realiza. De asemenea, te conving că ceea ce percepi şi experimentezi ca lumea solidă din jurul tău, este ceva real, chiar dacă nu este decât o iluzie cu care te confrunţi. Ceea ce este necesar, pentru a înţelege adevărata ta natură şi puterea pe care o deţii, la nivel personal, este de a înţelege natura energiei şi de a conştientiza pe ce tip de energie eşti centrat.
Tot ceea ce există este doar energie, în diferite forme ale percepţiei. Totul este energie ! Şi această energie creează această realitate. Ceea ce percepi în jurul tău ca vid şi spaţiu gol este adevărata textură a Universului, fiindcă ceea ce percepi ca lumea solidă din jur, lucrurile pe care le percepi ca fiind materiale, sunt, în realitate, simple diviziuni ale spaţiului.
Spaţiul este singurul lucru adevărat !
Ceea ce aranjează substanţa acestui spaţiu, în materie perceptibilă, este conştiinţa. Câmpul energetic conştient din jurul tău a fost denumit diferit, de mulţi oameni. A fost denumit Matricea, mintea lui Dumnezeu, natura sau, pur şi simplu, “câmpul”. Este textura intangibilă ce conectează toate lucrurile şi le leagă într-o realitate unică. La acest câmp este conectat fiecare dintre voi şi cu el interacţionaţi pentru a crea şi modela realitatea, în fiecare moment, al fiecărei zile. Acest lucru se realizează prin percepţiile tale şi prin interacţiunile dintre gândurile, sentimentele şi emoţiile tale, fiindcă aceste lucruri ce se produc în interiorul tău constituie, literalmente, un limbaj şi acest limbaj, deşi nu este vorbit, este foarte real. Importanţa înţelegerii acestui limbaj a fost cunoscută încă din antichitate. Multe societăţi, din trecut, şi-au bazat, întreaga lor civilizaţie, pe obţinerea acestei cunoaşteri şi, numai din acest motiv, au fost create multe dintre structurile lor antice. Multe dintre aceste ruine antice nu erau simple temple, ci locuri ale cunoaşterii. Cheia înţelegerii unor asemenea locuri este de a înţelege cum funcţionează energia şi modul cum diferite energii sunt afectate de diferite tipuri de geometrii. O structură ar fi construită potrivit unor anumite principii geometrice sacre, pentru a crea anumite frecvenţe într-un individ. Clădirea, în sine, ar genera apoi un anumit tip de câmp energetic, care ar fi perceput de oricine intră în ea, ca un sentiment sau emoţie interioară, tangibilă. Pereţii şi tavanele acestor locuri ar fi apoi decorate cu informaţii, sub forma hieroglifelor, textelor şi referinţe zodiacale, care unui profan i-ar spune doar unele poveşti interesante,
dar iniţiatului i-ar explica energia şi sentimentul generat de acea structură, adevărata natură a acelei energii şi cum ar putea fi înţeleasă, captată şi explicată. Fiecare dintre aceste structuri serveau, în esenţă, ca o carte, permiţând studentului să înţeleagă şi să vorbească limbajul sentimentului şi al emoţiei.
Acest limbaj este folosit, încă şi încă este vorbit de oameni, din lumea modernă actuală.
De fapt, este vorbit în fiecare moment al fiecărei zile, de orice fiinţă umană de pe Pământ, dar majoritatea nu cunosc, deloc, că fac acest lucru. Este limbajul electromagnetismului, vorbit prin câmpul energetic înconjurător, de cristalul lichid oscilant care-ţi energizează trupul. Este limbajul inimii !
Există, totuşi, anumite forţe în această lume, care au lucrat pentru a se asigura că o asemenea informaţie este ascunsă publicului. Şi asta e valabil, în special, în societăţile noastre moderne, în care puterile existente au încercat, cu migală, să păstreze o asemenea cunoaştere bine ascunsă. Aceste forţe au prins, cu succes, în capcană conştiinţa colectivă a omenirii, într-un strat minuscul al unei realităţi fractale şi infinite şi acest lucru s-a realizat prin manipulare mentală. Au fost folosite metode, care au reuşit, cu succes, să detaşeze complet fiinţele umane de sentimentul puterii lor şi al realităţii.
Şi acest proces se desfăşoară de foarte multă vreme. A fost realizat prin suprimarea cunoaşterii adevărate şi prin folosirea unor asemenea maşinaţiuni precum religia, patriotismul, rasa, averea, clasa socială şi orice altă formă disponibilă de separatism, pentru a crea diferite curente de gândire printre oameni, orice, pentru a face oamenii să se simtă separaţi unii de alţii şi de planeta pe care trăiesc. Şi principalul instrument folosit pentru atingerea acestor scopuri este frica. Situaţia cu care ne confruntăm, în lumea actuală, a fost creată intenţionat şi a devenit ceea ce noi percepem drept realitate, pur şi simplu fiindcă majoritatea oamenilor nu cunosc adevărata natură a realităţii şi nu înţeleg, cu adevărat, modul cum este condusă, de fapt, această lume.
Asta continuă şi astăzi, datorită faptului că unica informaţie, primită de majoritatea oamenilor, provine din ziare sau televiziune şi trebuie clarificat pentru toată lumea, că mass media oficială nu va informa niciodată oamenii cu adevărul, în orice privinţă.
Pur şi simplu nu acesta este scopul mass media ! Mass media oficială are puţin sau nimic de-a face cu informarea oamenilor şi are totul de-a face cu controlul fluxului informaţional şi modelarea gândurilor, credinţelor şi opiniei populaţiei. Aceste instituţii, pur şi simplu, prezintă teorii şi propagandă drept fapte şi promovează ridiculizarea oricărei
persoane care se îndoieşte de ele.
Este un sistem foarte inteligent construit, dar o dată ce v-aţi dat seama cum să priviţi prin ceaţa propagandei, adevărul devine dureros de evident. Şi, totuşi, mulţi oameni nu reuşesc să vadă prin ceaţă, aşa că, acum, avem întreaga rasă umană confruntându-se cu cea mai precară situaţie posibilă. Primul pas, în remedierea acestei situaţii, primul pas, în recuperarea cunoaşterii despre realitate şi a conexiunii reale cu ea, este de a ne elibera, noi înşine, de mecanismul de control al lumii fizice şi modalitatea de a o face este ca fiecare individ de pe această planetă să ia atitudine şi să-şi revendice drepturile natale.
Credeţi că tot ce se întâmplă, în lumea de astăzi, este normal ?
Credeţi că drumul pe care păşeşte, în prezent, omenirea este, pur şi simplu, un progres natural ?
Credeţi că războiul împotriva terorii este real ?
Deschideţi-vă mintea şi ochii, remarcaţi invaziile ilegale, continue, remarcaţi eliminarea continuă a drepturilor voastre, remarcaţi legislaţia antiumanitară promulgată de guvernele noastre şi înţelegeţi că această situaţie, pur şi simplu, nu poate continua, fără acceptarea şi supunerea pasivă a oamenilor.
Deci nu vă mai plângeţi, fiindcă uşa închisorii este închisă, acum.
Guvernul şi poliţia, pe care i-am angajat ca să ne protejeze, s-au abătut vizibil de la calea normală.
Poliţia nu mai acţionează în calitate de ofiţeri ai păcii.
Acum sunt, pur şi simplu, huligani angajaţi de guverne, care au încetat, de multă vreme, să mai acţioneze în interesul oamenilor. Şi faptul că, în vremurile actuale, mulţi ofiţeri de poliţie şi, de asemenea, mulţi soldaţi sunt, de fapt, suficient de spălaţi pe creier, ca să impună, necondiţionat, orice act legislativ corupt, ce le este înmânat, în loc să-i aresteze pe criminalii care dau ordinele, indică un mare pericol la adresa oamenilor. De aceea este atât de importantă conştientizarea publică, asupra problemelor reale cu care se confruntă omenirea, fiindcă, sensibilizând opinia publică, putem schimba destul de uşor lucrurile şi putem crea o societate paşnică şi împuternicită.
Este, de asemenea, la fel de important ca poliţia să se trezească şi să înceapă, de fapt, să-şi facă datoria de a proteja cetăţenii, în loc să apere o elită coruptă şi să submineze siguranţa propriei naţiuni, adică ceea ce fac la momentul actual.
Din nefericire pentru oameni, majoritatea ofiţerilor de poliţie actuali au uitat că şi ei sunt oameni şi că puterea percepută, a acestor indivizi, constă în uniformă şi nu în pionul care o poartă. Aceşti ofiţeri de poliţie îşi elimină şi propriile drepturi şi, într-un final, e datoria poporului de stopa această situaţie.
Cineva nu poate blama numai liderii marionetă şi nici măcar pe bancherii criminali care-i controlează, fiindcă, până la urmă, totul se întâmplă pur şi simplu, fiindcă oamenii permit asta.
Este vorba numai de liberul arbitru, este vorba numai dacă voi permiteţi să continue această situaţie sau dacă vă veţi scutura de apatia indusă de televiziune, răspândiţi vorba şi luaţi atitudine şi spuneţi nu.
Ceea ce experimentăm în această realitate este liberul arbitru, aşa că eliberaţi-vă de frică, pentru că a venit vremea ca oamenii să înţeleagă puterea reală pe care o au.
Întoarce spatele televizorului, scutură-te de mentalitatea fricii şi ia atitudine şi spune nu !
Începe să înţelegi că nu suntem numere, nu suntem consumatori, suntem oameni suverani, iar guvernele sunt servitorii noştri aleşi.
Înţelege care le este poziţia reală în ierarhie: guvernele slujesc popoarele şi popoarele nu servesc guvernele. Şi prin conştientizarea publică a dilemei reale cu care se confruntă omenirea, putem corecta situaţia, destul de paşnic şi de uşor.
Cineva s-ar putea opri să se minuneze:
Cum de am permis să se ajungă atât de departe ?
Cum de-am lăsat, oare, lumea, să ajungă în situaţia de acum ?
Întreg sistemul este corupt !
Este corupt din orice punct de vedere: războaie sunt pornite intenţionat, naţiuni întregi sunt decimate, de dragul intereselor corporatiste, mâncarea ne este otrăvită cu toxine, rezerva de apă ne este umplută cu deşeuri toxice, sub pretextul păstrării sănătăţii danturii noastre, ţări întregi sunt îngenuncheate de dragul profitului, în timp ce majoritatea oamenilor nu reuşesc să admită că există o problemă. Oamenii îşi petrec vieţile colectând fleacuri inutile sau în autoperfecţionare, în timp ce ignoră tot ceea ce se petrece în jurul lor, crezând că lumea este aşa cum este descrisă la televizor sau cum arată în reviste. Mulţi se concentrează pe dezbinarea dintre oameni şi pe ceea ce percep ca fiind diferit, la alţii şi la ei înşişi, mai degrabă decât pe asemănări, pe esenţa profundă a fiecăruia dintre noi, esenţa care ne conectează reciproc, esenţa care ne face să fim cu toţii la fel. Şi oamenii se aşteaptă să se ridice la o conştiinţă superioară sau să fie purtaţi spre salvare de un „mântuitor”, fără ca să trebuiască să-şi asume responsabilităţi pentru ei înşişi şi tot nu reuşesc să vadă că există o problemă.
Oamenii îşi bat joc de ideea că fluorul este o neurotoxină şi, totuşi, lumea este sfâşiată şi depopulată în jurul lor, corupţia guvernamentală e în floare, tot sistemul este putred în esenţă.
Şi, totuşi, nimeni nu vede că există o problemă !
Şi, acum, cu introducerea alimentelor modificate genetic şi patentării seminţelor, suntem martorii unei situaţii, care are potenţialul de a distruge întreg lanţul alimentar de pe această planetă.
Şi toate acestea se întâmplă, pur şi simplu, fiindcă noi, oamenii, permitem să se întâmple.
Cineva s-ar putea întreba: Oare în al cui interes este distrugerea întreg lanţului alimentar ? De ce este, oare, Pământul exploatat minier la maxim ? Şi de ce, oare, are loc o depopulare atât de masivă ? Cineva s-ar putea chiar întreba: Cine ne conduce, oare, cu adevărat ?
Există, desigur, aceia care nu vor ca noi să vorbim !
Pentru prima dată în istoria umană, pentru prima dată în întreaga istorie umană, aproape întreaga omenire este conştientă politic. Şi aceste puteri majore, vechi şi noi, se confruntă, totuşi, cu o altă nouă realitate, în anumite privinţe, fără precedent. Şi este aceea a letalităţii, letalitatea propriei lor puteri, care e mai mare ca oricând. Capacitatea lor de a impune controlul, asupra maselor populare trezite politic, ale lumii, este la nivelul minim istoric. Am spus-o cândva, destul de franc şi am fost flatat că ministrul de
externe britanic a repetat asta şi anume, mai ales în vremurile străvechi, era mai uşor să controlezi un milion de oameni, literalmente, era mai uşor să controlezi un milion de oameni, decât să extermini, fizic, un milion de oameni.
Astăzi este infinit mai uşor să omori un milion de oameni, decât să controlezi un milion de oameni.
E mai uşor să omori, decât să controlezi.

PARTEA A III A
EVOLUŢIA CONŞTIENTĂ

Omenirea se confruntă, într-adevăr, cu vremuri dificile. Nu există nici un fel de dubii în această privinţă. Sunt peste tot în jurul nostru: războaie, terorism, foamete, molime, corupţie, persoane fără adăpost, finalul schemei bancare piramidale a băncilor centrale, ce se manifestă, actualmente, în forma crizei financiare globale, schimbarea climatică, despre care mass media încearcă să ne convingă că e produsă de om, în ciuda a numeroase dovezi ştiinţifice contrarii şi mai sunt multe alte lucruri în afara acestora.
Chiar şi în acest eseu am menţionat unele dintre provocările cu care ne confruntăm, chiar din partea guvernelor şi forţelor de poliţie, pe care le-am angajat să ne protejeze… dacă permitem asta,şi care, folosindu-se de mass media, aflată sub control, au lucrat, încet, pentru a convinge oamenii că ele ne sunt stăpâne, când ne sunt, de fapt, slujitorii. Şi, totuşi, în pofida tuturor problemelor cu care ne confruntăm, fiecare investigaţie revelează că toate aceste probleme au o cauză comună… şi că această cauză poate fi eliminată foarte uşor. Tot ce e necesar, pentru a o face, este conştientizarea publică a situaţiei reale cu care se confruntă omenirea. De fapt, când cineva se debarasează de frică, face un pas înapoi şi analizează suficient de profund, poate observa că toate aceste provocări oferă, de fapt, omenirii ocazia cea mai minunată, probabil cea mai măreaţă care ne-a fost oferită vreodată.
Într-adevăr, asemenea provocări, ca cele cu care ne confruntăm actualmente, ar putea fi văzute chiar ca un fel de binecuvântare, dacă nu pentru provocările în sine, atunci pentru ocazia avută, acum, pe care nu am mai avut-o niciodată, anterior. Şi chiar ne este înmânată pe o tavă de argint !
Ceea ce ni s-a furnizat, acum, este şansa de a îmbrăţişa puterea pe care o avem cu toţii, opţiunea de a ne îndepărta de frică şi de a unifica familia umană.
O oportunitate, pentru rasa umană, de a înţelege conexiunile reciproce dintre noi şi de a accepta unitatea de conştiinţă. Desigur, că este extrem de important să ne eliberăm din lanţurile corporatiste ale acestei societăţi. Este important ca problemele sociale şi politice, războaiele false şi inventate, pierderea drepturilor şi atitudinea guvernelor şi forţelor noastre de poliţie corupte, să fie rezolvate, dar ceea ce este şi mai important, este de a fi rezolvate la modul corect. Acea modalitate nu e prin violenţă şi revoluţie, nu este prin concentrarea de furie şi ură.
Cei aflaţi la putere doresc revoluţii violente, vor să polarizeze energii de genul celor produse de asemenea conflagraţii.
Dar nu trebuie să facem asta, fiindcă cea mai eficientă cale de a le rezolva pe toate este printr-o rebeliune paşnică, a nesupunerii faţă de sistem şi prin respectarea legii unice, de a apela la inimă şi de a face ceea ce este corect.
Mulţi oameni se trezesc, acum şi cu cât se trezesc mai mulţi oameni, câmpul este încărcat, cu atât mai mult, cu energiile lor şi astfel câmpul se schimbă şi continuă să trezească mai mulţi, la rândul lui, pe măsură ce absorb noua energie, în ei înşişi.
Şi continuă astfel, la modul exponenţial. Cei aflaţi la putere ştiu asta, ei ştiu despre schimbarea câmpului.
Ştiu că avem această ocazie de a comuta pe energia inimii. Pot simţi cât de precar le este controlul asupra acestei lumi, acum şi cu câtă uşurinţă le poate scăpa din mâini acest control.
Acesta este motivul principal al instabilităţii curente globale şi al tensiunii politice. Virusul recombinat al gripei porcine H1N – şi programul corespunzător de vaccinare – este o ultimă încercare murdară şi flagrantă de depopulare. Şi există un motiv, pentru care toate acestea au căzut asupra noastră, simultan.
Acel motiv este de a manipula conştiinţa, prin folosirea energiei polarizate, prin crearea unei atmosfere pline de tensiuni, de neîncredere, de furie şi de frică.
Pământul ajunge la finalul unui ciclu foarte lung, frecvenţa planetei este în creştere şi, o dată cu ea, frecvenţa tuturor celor aflaţi pe acest Pământ. Frecvenţa armonică a planetei, cunoscută în cercurile ştiinţifice ca frecvenţa de rezonanţă Schumann, creşte periodic, cu raţii previzibile, descrise de şirul de numere Fibonacci(1,1,2,3,5,8,13,21,34…). Ultima dată, când s-a întâmplat acest lucru, a fost acum aproape 13.000 de ani şi, acum, se întâmplă din nou. Creşterea actuală de frecvenţă a început în 1986, după calendarul nostru şi asta reprezintă o perioadă foarte semnificativă şi extrem de importantă, atât pentru această planetă, cât şi pentru toate formele de viaţă de pe ea. Evoluţia este un proces real, dar nu se întâmplă aşa cum s-a descris în modelul darwinian, fiindcă speciile nu se transformă, pur şi simplu, în alte specii, aşa cum a teoretizat Darwin. Adevărata evoluţie este evoluţia conştiinţei.
O astfel de evoluţie este numai un proces treptat, în timp ce cunoaşterea este dobândită în timpul fiecărui ciclu, dar schimbările evolutive produse, într-un final, de fiecare ciclu, apar pe măsura creşterii frecvenţei de rezonanţă şi timpul se accelerează la finalul fiecărui ciclu. În asemenea perioade evoluţia se produce foarte rapid. Trăim, actualmente, exact într-o asemenea perioadă. Pământul este o fiinţă vie conştientă, complet conştientă de sine însăşi. El evoluează şi rasa umană evoluează împreună cu el. Şi nu este un fenomen localizat numai pe acest Pământ sau în sistemul solar sau chiar în această galaxie. Este un fenomen universal, fiindcă la fel este şi energia ce formează Universul.
Conştiinţa, însăşi, este cea care se află în evoluţie. Conştiinţa este pe punctul de a crea o realitate complet nouă şi rasa umană este vectorul purtător, portalul dintre cer şi Pământ.
Fiinţa umană şi celelalte fiinţe care au atins un nivel evoluat de conştiinţă din univers sunt însăşi mintea lui Dumnezeu, şi alegerea rezultatului posibil al acestor schimbări se află la latitudinea fiecăruia dintre noi, se află la latitudinea mea şi se află la latitudinea voastră.
Este o problemă de energie, un joc al liberului arbitru, o problema de opţiune, între iubire şi frică.
Cum mult timp în urmă, au existat anumite forţe, ce au preluat controlul Pământului şi au muncit, din greu, pentru ca să nu cedeze niciodată acest control.
Aceste forţe operează prin intermediul liniilor de sânge conducătoare şi al sistemului monetar şi conduc lumea de azi prin intermediul metodei lor favorite: manipularea energiei, prin propagarea neînfrânată şi neobosită a fricii.
Aceste facţiuni conducătoare ştiu totul despre marile cicluri, la care este supusă această planetă, ştiu absolut totul despre geometria sacră şi câmpurile energetice.
Ei ştiu că această conştiinţă este pe cale să evolueze şi încearcă să controleze acea evoluţie.
Ei ştiu că întreaga omenire este, de fapt, o singură conştiinţă şi ştiu că, dacă pot crea cât mai multă frică posibilă în lume, atunci aceea va fi realitatea, ce va fi creată prin această schimbare.
Acesta e motivul pentru care noţiuni precum finalul calendarului mayaş, care ar semnifica o “apocalipsă”, sunt promovate atât de intens de mass media şi Hollywood.
Mass media şi Hollywood sunt instrumentele folosite de elită, pentru a influenţa şi controla minţile şi conştiinţa oamenilor.
Hollywood îşi ţese vraja, amestecând adevăruri cu minciuni, pentru a crea o viziune distorsionată asupra realităţii şi viziuni înfricoşătoare ale viitorului.
Hollywood a fost folosit, întotdeauna, în acest scop, pentru a influenţa credinţele oamenilor.
De fapt, Hollywood a fost folosit, în acelaşi scop, într-o perioadă foarte lungă de timp.
Ceva ce s-ar putea să nu ştiţi, este că în trecutul de mult uitat, un asemenea control asupra conştiinţei umane era de competenţa druizilor.
Această sectă ar fi influenţat oamenii prin ritualuri şi manipularea câmpurilor energetice.
Asta se realiza prin intermediul unor ceremonii, care ar fi considerate vrăjitorii şi ar fi ridiculizate de societatea modernă.
Folosirea unor baghete magice, făcute dintr-un lemn special, despre care se credea că deţine anumite proprietăţi spirituale, s-a făcut întotdeauna, din plin, în aceste ritualuri druidice.
Lemnul din care erau confecţionate aceste baghete provenea invariabil dintr-un arbore sfânt.
În decursul istoriei umane, oriunde a fost folosit controlul mental în masă, cineva va găsi mereu referinţe la lemnul sfânt (holly wood).
Schimbările se produc, într-adevăr, pe acest Pământ.
Nu există nici o cale de a evita aceste schimbări: sunt inevitabile.
Într-adevăr, sunt deja la uşa noastră, dar nu avem de ce să ne temem de aceste schimbări, ci trebuie să fie întâmpinate ca un nou început, oricât de violente şi dureroase ar putea părea, iniţial.
O asemenea violenţă şi durere nu este diferită de durerea resimţită la naştere, fiindcă aceasta este calea prin care o nouă viaţă apare întotdeauna.
Este uşor să promovezi o atmosferă de teamă, în privinţa schimbărilor curente, este uşor să exploatezi frica de necunoscut a oamenilor, mai ales dacă, asemenea schimbări, ar putea părea iniţial ca prefaceri violente.
Şi Hollywood îşi face foarte bine treaba.
Dar este important să nu vedeţi lucrurile dintr-o perspectivă terifiantă, fiindcă modul de a face faţă acestor schimbări este de a rămâne centraţi pe inimile voastre.
Cei care rămân centraţi în inimi şi care menţin o conexiune puternică cu inima Pământului, vor supravieţui, cu uşurinţă, celor ce vor veni, pentru a experimenta o nouă viaţă, într-o lume foarte nouă şi foarte diferită.
Universul în care trăim a fost, într-adevăr, creat de o minte inteligentă şi conştientă şi la baza a tot ce există în Creaţie se află geometria şi matematica.
Totul urmează calea geometriei sacre şi nu există nici o excepţie de la această regulă, nicăieri în cadrul Creaţiei.
Există în statisticile orbitale ale sistemului nostru solar, există în lumea vie a plantelor, în natură şi există chiar şi în trupul tău.
Există, literalmente, peste tot, în întreaga Creaţie.
Evoluţia, care este pe cale să se producă, este aşteptată de foarte multă vreme, fiindcă respectă iteraţiile matematice, previzibile, conturate de şirul lui Fibonacci, la fel ca orice altceva din natură.
Metoda folosită, în crearea acestei secvenţe numerice, deţine, de asemenea, indicii importante pentru rasa umană, privind modul cum trebuie făcut faţă acestor schimbări, fiindcă şirul lui Fibonacci se obţine prin combinarea prezentului cu trecutul, astfel încât viitorul să se reveleze singur.
De aceea este atât de important, pentru omul modern, să adopte, acum, vechile căi şi să înveţe cunoştinţele strămoşilor săi.
Aceste informaţii sunt bine cunoscute în tradiţiile şamanice ale tuturor culturilor, de pe toate continentele.
Pentru cei care nu învaţă vechile căi, viitorul va fi straniu şi imprevizibil.
În acest film, am încercat să vă explic adevărata structură a acestei realităţi, natura energiei şi că lumina şi sunetul creează acest întreg Univers şi pe oricine şi orice se află în el.
Am încercat să vă demonstrez că această cunoaştere este susţinută atât de tradiţiile antice, cât şi de ştiinţa modernă. Vă voi repeta, acum, că tot ce există, de fapt, în aceasta sau în orice altă realitate, este energie pură, conştientă.
Numai asta există cu adevărat şi textura din care este făcută această energie este iubirea pură şi necondiţionată. Vă aduc acest mesaj, acum, fiindcă este important ca să-l primiţi.
Pământul şi tot ce trăieşte pe el sunt pe cale să sufere schimbări foarte semnificative, dar nu aveţi de ce să vă temeţi de aceste schimbări, fiindcă, o dată ce aţi dobândit înţelegerea clară a naturii acestei realităţi, o dată ce aţi dobândit cunoştinţe, despre modul cum funcţionează, cu adevărat, structura reală a Universului, o dată ce aţi realizat conexiunea voastră cu toţi ceilalţi oameni şi cu toate lucrurile, o dată ce aţi privit în inima voastră şi aţi urmat calea legii universale unice, ce ar mai fi de temut ?
Ce ar mai fi de urât ?
Ce ar mai fi de judecat ?
Înţelegeţi că viaţa pe care o experimentăm, în această realitate, este un joc al liberului arbitru, care este jucat de o conştiinţă unică, din care noi suntem simple frecvenţe.
Acordaţi-vă cu acel spaţiu din spatele ochilor !
Realizaţi că, pentru a face faţă situaţiei, cu care ne confruntăm în lumea de azi şi pentru face faţă schimbărilor care vin, tot ce trebuie făcut, cu adevărat, este să vă bazaţi pe inima voastră, să realizaţi că tot ce există, de fapt, în această realitate, este energie, constituită din nimic altceva decât iubire pură, necondiţionată. Acceptaţi-o, deveniţi una cu ea, fiindcă din asta sunteţi constituiţi !
Vă iubesc pe toţi ! In Lak’ech !
Traducere Marian Matei http://antiiluzii.blogspot.com/
The Awakening, în versiune finală, este un documentar realizat de producătorul australian independent cunoscut sub pseudonimul Max Igan, un adevărat semnal de alarmă, aşa cum sugerează şi numele, care abordează foarte inspirat, într-o viziune unitară, gama completă de probleme – şi soluţiile aferente – cu care se confruntă actual omenirea, privite prin perspectiva unei adevărate spiritualităţi, ce se disociază clar de religia instituţionalizată sau de aberaţiile “spirituale” ale mişcării New Age.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s